Danska studieavgifter på frammarsch

Posted on 11 juni 2013

1


penge

Den danska morgontidningen Berlingske skriver idag att Danmarks största borgerliga parti Venstre öppnar upp för studieavgifter (”brugerbetalning”) för alla studenter. Därmed är Danmarks samtliga oppositionspartier antingen för införandet av studieavgifter eller öppna för att utreda frågan. Så här säger Venstres utbildningstalesperson Esben Lunde Larsen till tidningen:

Man ville være blind, hvis ikke man kunne se, at brugerbetaling generelt medfører positive incitamentsstrukturer. Det er klart, at brugerbetaling kan have en social slagside, men brugerbetaling kan også medvirke til, at studerende bliver hurtigere færdige og mere målrettede (”målinriktade”). […] Vi er nødt til at gøre op med brugerbetaling som et tabu.

Utbildningsministern Morten Østergaard (Radikale Venstre) har helt avvisat förslaget å regeringens vägnar.

Danmark införde studieavgifter för tredjelandsstudenter (studenter som inte kommer ifrån EU/EES-området) 2005,  fem år innan Sverige. Antalet utomeuropeiska studenter på Köpenhamns universitet minskade med 90 %. Det gav eko i Sverige och var ett viktigt argument i debatten om studieavgifter i Sverige. Några år senare stramade Danmark också upp reglerna för fristående kurser och införde i praktiken studieavgifter även för dem. Även detta fick återklang i Sverige eftersom det tvingade svenska studenter i Danmark att betala studieavgifter. Den frågan lägger fortfarande grus i maskineriet i Öresundssamarbetet mellan universiteten.

Jag är genuint och kompromisslöst emot studieavgifter i högre utbildning. Jag tror också att det stegvisa införandet av mer studieavgifter är ett sluttande plan som vi halkar ner för. Detta skrev jag om för ett år sedan, och det gäller ännu. Jag oroar mig för att Danmark och Sverige sjunker ner i ett träsk med argumentet att man inte kan tillåta sig att göra saker bättre än någon annan. Esben Lunde Larsen (V) argumenterar:

Vi er det samfund i EU, der har de mest lukrative uddannelsesordninger. Det har nogle utroligt gode effekter, men rummer også slagsider. Det skal vi da som samfund have en fordomsfri debat om.

och säger därmed att det är ett problem för Danmark att utbildningssystemet är så fördelaktigt. Det är dåligt att vara bra. Liknande retorik finns i Sverige.

Dansk utbildningspolitik har varit både fascinerade och skrämmande de senaste åren. Danmarks regeringar, på båda sidor, har gjort stora satsningar på högre utbildning, både fler platser och högre prislappar. Samtidigt har politiken blivit otroligt protektionistisk. Många genomförda och föreslagna reformer har siktat mot att dansk högre utbildning bara ska komma danskar till del.  Studieavgifter för nordiska medborgare var en sådan reform. Absolut balans i utbytesavtalen är en annan (universiteten får bara ta in så många utbytesstudenter som de skickar ut). För några år sedan fanns ett förslag från socialdemokraterna om att studenter skulle tvingas betala tillbaka sina studiemedel om de flyttade utomlands efter examen. Det här är politik som rör sig i EU-rättens tassemarker. I april levererades ett bakslag för den förda politiken när EU-domstolen slog fast att alla EU-medborgare som arbetar i Danmark har rätt till studiemedel. Eftersom Danmark har världens mest generösa studiemedelssystem restes farhågor från högerhåll att systemet skulle utnyttjas. Regeringen pekade på Sverige där detta redan är i bruk och menade att farhågorna var överdrivna. Hur som helst ska nog denna dom nog ses som en komponent i det som nu händer. I teorin kan man nämligen subventionera danskar som studerar i Danmark med skattemedel om de betalar studieavgifter, utan att behöva göra detsamma för andra länders medborgare.

I min värld ska vi se Danmark som ett avskräckade exempel på överdrivet protektionistisk utbildningspolitik. Vi har inget att vinna på att skaffa oss ett rykte som ett land som stänger gränser.

***

Uppdatering 18.15: Detta blogginlägg skrevs under morgonen. Under dagen meddelade Venstres gruppledare i Folketinget att man inte önskar se studieavgifter, inte heller undersöka saken. Kristian Jensen säger:

Vi havde ønsket en fordomsfri diskussion, men kan se, at det er blevet til en fordomsfuld diskussion. Venstre har ikke haft et forslag om brugerbetaling. Det havde vi ikke i sidste uge, det havde vi ikke i formiddags, og det har vi heller ikke nu. Vi vil ikke have, at debatten om, hvordan vi bruger pengene bedre på uddannelsesområdet, bliver overskygget af en forkert diskussion om et forslag, Venstre ikke har.

***

Post Scriptum

Venstre vill inte bara utreda studieavgifter. Det tycks, enligt Berlingske, som att Venstre tänker sig ett ganska radikalt ändrat system för finansiering av högre utbildning. Andra komponenter av detta kan också vara intressant att diskutera så såmningom.

Kommissionen skal forholde sig til fordele og ulemper ved følgende punkter:

  • Indførelse af brugerbetaling for at skabe incitamenter til at vælge uddannelser med bedre jobperspektiv.

  • En ændring af taxametersystemet (motsvarar Sveriges system med helårsstudenter och prislappar), eksempelvis indførelsen af et beskæftigelsestaxameter (tilldelning baserat på anställningsbarhet).

  • Muligheden for at sætte loft over taxameterbetalingen til visse uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

  • Hvordan man bedst muligt anvender eventuelt sparede midler til øget uddannelseskvalitet.

Annonser
Posted in: Okategoriserade