Tio år av okontrovers – men än kan studenter inte vara deltidssjukskrivna

Posted on 2 januari 2013

0


I Sveriges socialförsäkringssystem finns det en liten regel som gör att studenter inte kan vara sjukskrivna på deltid. Det är en idiotisk regel. Enligt lag och förordning är Sveriges studenter antingen friska, eller så är de så sjuka att de är oförmögna att göra någonting alls. Sådan är naturligtvis inte verkligheten, och på arbetsmarknaden är det en självklarhet att det som kan jobba deltid ska göra det.

Varför ska jag, år 2013, behöva påminna om detta? Problemet är känt, det är lösbart, det är ofta uppmärksammat och det är okontroversiellt.

Låt mig ge en kort resumé. Vi börjar i maj 2003, 10 år sedan. SOU 2003:50 slår fast att det får negativa konsekvenser för människor och ekonomi att studenter inte kan vara deltidssjukskrivna. SOU 2003:139 föreslår senare samma år att deltidssjukskrivning för studenter ska införas. Man skriver:

Ett ofta uppmärksammat förhållande är att det inte är möjligt att kombinera deltidsstudier med sjukskrivning på deltid. Studerandeorganisationer, studenthälsor och enskilda studerande har framfört till utredningen att detta är ett stort bekymmer. Även så gott som samtliga försäkringskassor bekräftar denna bild.

Dock konstaterar utredningen att frågan ”bereds inom Regeringskansliet”, och lämnar ärendet där. Tydligen bereds ärendet en rejäl stund, för först i november 2005 kommer Försäkringskassan med ett detaljerat förslag på hur ändringar i förordningarna ska göras.

(Nu borde saken vara klar, eller hur? Förslaget finns där och ingen invänder. Men ack nej.)

Mars 2009: Den parlamentariska studiesociala utredningen (SOU 2009:28) föreslår åter igen att deltidssjukskrivning införs. Inget parti invänder. Alla är överens. Vad händer? Jo, en ny utredning.

2011 får CSN i uppdrag att göra precis samma sak som Försäkringskassan gjorde redan 2005, lämna ett detaljerat förslag. Det kommer i april 2012. CSN understryker också att det är bra att införa deltidssjukskrivning. Samtidigt skriver SFS och alla studentförbunden på GP debatt att förändringen måste införas.

Men det är inte nog. Det är inte nog! Frågan ska nu igenom socialförsäkringsutredningen, och där står vi idag.

Det är 2013 och på SvD Brännpunkt påminns vi igen om att problemet är olöst.

Det är absurt.

Annonser
Posted in: Utbildning