Smygstart istället för tjuvstart

Posted on 18 september 2012

2


I skuggan av ENQA-beslutet publicerades igår en artikel på Brännpunkt där tre högskolerektorer föreslår att gymnasieelever som presterar bra och är motiverade ska kunna starta tidigare på högskolan. En ”smygstart”, som det heter i artikeln. Detta är ett lysande förslag.

Att elever i gymnasieskolan ska kunna läsa en och annan högskolekurs är ingen ny tanke. Regeringen har redan initierat ett antal spetsutbildningar på gymnasiet, ofta kallade ”elitklasser”. Det tycker jag är ett bra initiativ som gärna får fortsätta. Problemet är att steget mellan en ”vanlig” gymnasieutbildning och en fullskalig spetsutbildning är väldigt stort. Det gör att spetsutbildningarna får en stor snedrekrytering – både föräldrarnas utbildningsbakgrund och bostadsort slår igenom (det är ingen slump att lundensare är överrepresenterade).

Där har rektorerna tänkt ett steg längre. För de aldra flesta är det bara någon enstaka högskolekurs som behövs, och man behöver kunna gå den på hemmaplan. Att använda högskolornas distansutbildning till detta är en bra idé.

Problemet just nu är byråkratiskt: Man kan inte anta studenter som inte är behöriga, och de som inte har slutat gymnasiet är inte behöriga. Detta sätter dem som redan nu ”smygstartar” i en situation där de snarare ”tjuvstartar”. Ofta utanför de vanliga systemen, utan antagning, rättssäkerhet och försäkringsskydd. Eventuella poäng skrivs ner på en lapp och läggs i en byrålåda tills dess eleven har tagit studenten. Den typen av problem kan lösas, och med betydligt mindre handpåläggning än spetsutbildningarna.

Annonser
Posted in: Utbildning