Europeiskt underkänt

Posted on 17 september 2012

5


Med det nuvarande kvalitetssäkringssystemet för svensk högre utbildning klarar Högskoleverket (HSV) inte längre att uppfylla de europeiska överenskommelserna. Nu hotas HSV av uteslutning i den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA. Det gör den infekterade frågan om det svenska kvalitetssäkringssystemet betydligt större. Det är inte längre ett internt gnabbande och en angelägenhet för svenska lärosäten, studenter och politiken. När ENQA säger nej till HSV så säger ENQA att Sveriges sätt att säkra kvaliteten i högre utbildning inte går ihop med det som Bolognaprocessens alla medlemsstater har kommit överens om, de övergripande principer som ska vara ledande för alla kvalitetssäkringsorganisationer i Europa.

Det är inget lättvindigt beslut som har fattat. Det är HSV:s likar som utfärdar varningen, de andra etablerade kvalitetssäkringsorganisationerna i Europa. Och HSV är inte vilka som helst i de här sammanhangen. HSV är en av organisationerna som grundade ENQA, och de har haft ett mycket gott rykte i utvärderingskretsar. Att HSV hotas med uteslutning ur den organisation de en gång var med att skapa är en mycket stark markering mot det svenska systemet. För HSV är det ett dramatiskt tapp i anseende. Och i längden ett tapp i anseende för den svenska högskolesektorn.

Det är värt att nämnas att det egentligen inte är HSV som organisation som ifrågasätts. All kritik är mot systemet, något som HSV knappt har egen makt över. Det avgörande steget bort från Europa togs inte av HSV. Det var propositionen ”Fokus på kunskap”, som togs fram inom utbildningsdepartementet under Tobias Krantz (FP) ledning och sedan beslutades av riksdagen, som gjorde det omöjligt för oss att hänga på resten av Europa. Det kommer att vara mycket svårt att linjera in kvalitetssäkringssystemet med European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG) så länge den dikterar villkoren.

Att HSV står under ENQA:s paraply är inte livsavgörande för svensk högre utbildning. Men det är väldigt pinsamt för Sverige som en respekterad utbildningsnation att ta steget ut i regnet. Att det europeiska ESG-paraplyet inte rymmer ett så märkvärdigt kvalitetssäkringssystem som Sveriges var uppenbart efter att ENQAs bedömmargrupp lämnade sin rapport i april. Deras kritik skrev jag om då. Frågan är vad som händer nu. ESG är nämligen uppe för revision. Detta beslutade utbildningsministrarna i Bukarest tidigare i år. När Jan Björklund debatterade detta i riksdagen i våras gav han uttryck för att många i Europa ser på Sverige som föregångsland och att ESG ska ändras så att Sverige får plats under paraplyet. Jag skrev då att jag inte har sett några tecken på att det är så. Men OM det är så: Då borde vi snart att se Jan Björklunds supportrar komma fram. För den europeiska opinion som Jan Björklund har träffat borde det vara ett rött skynke att HSV underkänns. Jag ser fram emot att se var/om de finns. Om debatten kommer så är det nu den ska tas i Europa.

Om man undrar vart ENQA vill dra den debatten så kan man notera de fem ”specific features” som ENQA förde fram i sitt senaste inspel till minstermötet:

• The primary responsibility for quality lies with the institutions
• Internal quality assurance forms the basis of the whole quality assurance system. External quality assurance has to take into account the results of the internal part
• Quality assurance processes, irrespective of the very nature and design of the chosen approach, have to serve the developmental function of quality assurance
• Involvement of all relevant stakeholders, including students, in quality assurance processes and quality assurance agencies
• Publication of reports

Nu skulle jag vilja att vi fortsätter härifrån i precis den anda som ENQAs ordförande ger uttryck för i sista paragrafen i sitt brev till HSV:

I would like to conclude by emphasising that the report reconfirmed the high professionalism of the Agency and its staff. Since HSV is a founding member of ENQA, and has always been a Full member and forerunner in the development of external quality assurance in Europe, we hope that the Agency takes the opportunity to work on its procedures in the next two years, to align them to the European Standards and Guidelines.

Och idag kan du läsa i Universitetsläraren att redan nu pågår på SUHF ett arbete med att föreslå nästa kvalitetssäkringssystem. Det arbetet har jag förmånen att få representera studenterna i.

Annonser
Posted in: Utbildning