De tillfälliga platsernas återkomst

Posted on 4 september 2012

0


Att regeringen nu gör en stor satsning på utbildning är förstås toppen. Och när kritikerna håller sig till att säga ”för lite och för sent” är det ett gott betyg för regeringens förslag.

Högskolan får 4 200 nya platser per år i tre år. Tillfälliga utbildningsplatser kallas det. Precis som när högskolan fick 10 000 nya utbildningsplatser för tre år sedan. Förra året blev det stora protester när de tillfälliga platserna drogs bort. Jan Björklund bemötte kritiken med att det var väl känt att platserna skulle dras bort. Han hade helt rätt i det. Regeringen var väldigt tydlig på den punkten. Men tillbakadragandet blev fel ändå. När man inrättade platserna trodde man att krisen skulle mattas och söktrycket skulle minska inom två år. Så blev det inte. Söktrycket fortsatte växa och den ekonomiska krisen höll sig kvar. Och när söktrycket fortsatte växa i år så blev talet om minskade ungdomskullar ganska ihåligt.

Nu har vi tillfälliga platser igen. Den här gången till utgången av 2015. Återigen kommer regeringen att vara väldigt tydlig med att platserna ska bort då. Men mycket kommer att hända innan dess. 2015 kanske vi har en helt annan ekonomisk situation, en annan situation på arbetsmarknaden, och kanske en annan regering.

Annonser
Posted in: Utbildning