Låt inte kvalitetgranskningarna bestämma politiken

Posted on 19 augusti 2012

0


Idag på SvD Brännpunkt skriver Irene Wennemo om högskolan och kvalitetsbrister. Irene Wennemo är idag huvudsekreterare i socialförsäkringsutredningen, men sitter även som ledamot i Högskoleverkets insynsråd och i Lunds universitets styrelse. Jag har själv arbetat med henne i den senare. Det är en mycket angelägen fråga som lyfts i artikeln. Det är många stora frågor inom högre utbildning som kräver politikernas och lärosätenas uppmärksamhet. Det som bekymrar mig är den vikt som Wennemo lägger vid kvalitetssäkringssystemet:

Resultaten från den första delen av utvärderingen av högskoleutbildningarna har nyligen presenterats. De sätter ljuset på kvalitetsproblemen i den svenska högskolan. Kvalitetsutvärderingarna borde prägla såväl det inre arbetet på högskolorna som den politiska diskussionen om högskolorna, under de kommande åren.

Ni som följer denna blogg vet att jag är mycket kritisk till kvalitetssäkringssystemet. Jag tror inte att systemet har förmågan att skilja på utbildning med hög kvalitet och utbildning med låg kvalitet. Jag tycker att det är väldigt tråkigt, för ett välfungerande kvalitetssäkringssystem skulle vara till mycket stor hjälp i såväl lokala som övergripande utbildningspolitiska beslut som måste fattas. Om det fanns ett gott kvalitetssäkringssystem som var pålitligt och respekterat, då skulle man inte behöva tala om för lärosätena att ta det på allvar. Ett pålitligt kvalitetssäkringssystem skulle förmodligen hjälpa lärosätena att göra de förändringar som krävs för att hålla god kvalitet. Det skulle också ge staten tillgång till användbar information som kan användas till policybeslut, inte bara blind och mekanisk resursomfördelning som nu.

Wennemo pekar på att Sverige utbildar i företagsekonomi på 26 platser i landet. Det kan helt klart vara för många. Men det kan också vara helt rimligt. För att svara på den frågan i termer av kvalitet måste vi ha en bild av ämnets ställning i sin helhet. Vi hade ett sådant verktyg. I det gamla kvalitetssystemet gjordes det ”nationella bilder” för varje ämne (se t.ex. 2008 års utvärdering av historieämnet). Samtidigt som experter bedömde varje program lämnade man också en kommentar om det nationella läget. Sådant görs inte idag. Riksdagens beslut gör det omöjligt att göra i Högskoleverkets regi. Den typen av information skulle vara mycket bra om man faktiskt vill bedöma om det finns för mycket företagsekonomi i Sverige.

I väntan på ett nytt kvalitetssäkringssystem hoppas jag att vi låter HSVs omdömen påverka oss så lite som möjligt.

Annonser
Posted in: Utbildning