ENQA, var god dröj

Posted on 19 juni 2012

0


Det visar sig att den europeiska ackrediteringsorganisationen ENQA inte ville eller kunde fatta ett beslut om Högskoleverkets medlemskap den 12 juni. I ett meddelande från Högskoleverket igår eftermiddag sägs att ENQA kommer att göra ett uppföljande platsbesök och sedan fatta ett beslut i september. Förhoppningen från ENQAs sida tycks vara att de ny  publicerade rapporterna från omgång 1 ska bringa klarhet i systemet.

Jag tror inte att rapporterna kommer att skingra den fundamentala kritik som den ursprungliga rapporten har mot systemet. En nytt besök med fokus på de publicerade rapporterna kan möjligen tala om för bedömarna om rapporterna är tydliga och användbara (ESG kriterium 2.5). Samtidigt ska man ha respekt för att HSV:s förhållande till ESG och till staten är väldigt komplext, och det är bra att ENQA tycks ta frågan på allvar.

En till sak har faktiskt hänt sedan den utsprungliga rapporten, som ju innehöll kritik mot hur regeringen styr verket. En steg tillbaka, iallafall på pappret, finns faktiskt i det nya uppdraget till Universitetskanslersämbetet (som ska ersätta HSV vid nyår).

Universitetskanslersämbetet ska ha ett självständigt ansvar för att genomföra och utveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet med utgångspunkt i de grundläggande principer som regeringen presenterade i propositionen Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139, bet. 2009/10:UbU20, rskr. 2009/10:320). Regeringen har inte för avsikt att utöver den bedömning som gjorts i propositionen ge ytterligare anvisningar för arbetet med kvalitetssäkringssystemet.

Detta behöver inte betyda någon förändring mot idag. Men det är en viktig passus och den är säkert triggad av ENQA-frågan. Om den faller väl ut kan det betyda ett visst spelutrymme inför nästa system som ska vara igång om tre år.

Jag fortsätter också hävda envist att systemets största utmaning ännu är kvar, nämligen hur man ska kunna göra fungerande uppföljningar av de utbildningar som fått underkänt. På ett år hinner knappt nya examensarbeten produceras. En uppföljning måste alltså ske på helt andra grunder än den ursprungliga utvärderingen. Det kan få absurda konsekvenser.

Läs även mina tidigare inlägg om ENQA och kvalitetssystemet här, här och här.

Andra bloggare: Anders Söderholm, Åsa Bergenheim, Karin Röding, Kåre Bremer, Klas-Herman Lundgren

Annonser
Posted in: Utbildning