Vem i hela Europa vill ha det svenska kvalitetssäkringssystemet?

Posted on 6 maj 2012

3


Idag skriver University World News om det svenska kvalitetssäkringssystemet och kritiken mot det. Det är en mycket bra sammanställning av hur debatten har gått och vad som nu gäller. Sedan ENQA-rapporten publicerades den 19 april har debattens vågor – faktiskt – gått ganska höga. Debatten förstärktes naturligtvis av att rapporterna från första omgången av utvärderingar publicerades den 24 april. Jag tänker inte upprepa allt som har sagts. Tidningen Fokus och Klas-Herman Lundgren sammanfattar väl hela processen om hur systemet togs fram. Systemet har försvarats på Newsmill av förre högskoleministern Tobias Krantz (FP), en replik på hans inlägg har författats av SFS nyvalde ordförande Erik Arroy. SFS nuvarande ordförande Camilla Georgsson har också debatterat frågan med högskoleminister Jan Björklund (FP) i Aktuellt. Några rektorer som har bloggat om det hela är Åsa Bergenheim (KaU), Anders Söderholm (Miun)Karin Röding (MdH) och Kåre Bremer (SU).

Jag har funderat mycket på ett argument som försvararna av det nuvarande kvalitetssystemet framför. Så här sa t.ex. statssekreterare Peter Honeth i DN den 21 april (finns inte på nätet):

Vi går i brächen för ett nytt sätt att utvärdera högskolan – och det är kontroversiellt. Vi tittar på resultaten i utbildningen istället för processer i den. Det är ett modernt sätt att se på det som väcker intresse i Europa.

Universitetskansler Lars Haikola fyller i:

Vårt nya kvalitetsutvärderingssystem kommer sannolikt att väcka intresse hos utbildningsgranskare i många länder. Just nu finns det ett sug efter nya metoder att mäta utbildningskvalitet och vårt system har visat sig fungera.

Jag har inte sett några bevis eller indikationer eller ens indicier på att detta skulle vara sant. Jag undrar vem i Europa som tycker att Sveriges kvalitetssäkringssystem är modernt, intressant och välfungerande. Alla signaler jag får från studentrepresentanter och lärosätesrepresentanter ute i Europa är förvåning, häpnad, avståndstagande och i en del fall förskräckelse. Det är väldigt främmande med ett system som inte innehåller någon form av kvalitetsutveckling. Jag har frågat om det är någon som känner till överhuvudtaget någon annan aktör i Europa som tycker att det svenska systemet är modernt, intressant och välfungerande. Inget napp. Blankt. Självklart inser jag att utbildningsdepartementet och HSV har andra kontakter än jag. Men jag skulle verkligen vilja veta vem det är som gillar det svenska systemet. Jag skulle verkligen vilja veta vad det är de uppskattar. Innan de hugade spekulanterna träder fram kommer jag att vara mycket skeptisk till alla uttalanden om europeisk entusiasm.

En del av de som vill vifta bort ENQA-rapporten säger att det är ingen idé att bry sig, för ESG ska ändå revideras. T.ex. påpekade HSV själva detta i sitt första uttalande om rapporten. Att ESG ska revideras är sant, men att det skulle omkullkasta hela situationen känns väldigt överdrivet. I förra veckan hade Europas utbildningsministrar möte i Bukarest och antog en ny kommuniké för European Higher Education Area (EHEA). Där slogs fast att ESG ska revideras. Bakgrunden till detta beslut är ett arbete som EUA, ENQA, ESU och EURASHE initierade och som rapporterades i MAP-ESG-rapporten i början av året. Dessa organisationer, som nu också har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderade ESG, menade att revideringen måste vara ”careful” och att det ska göras ”in the understanding that the current principles would be maintained”. Detta ska vägas mot ENQA-rapportens väldigt skarpa uttalanden att det svenska systemet är ”fundamentally at odds with ESG”. För mig känns det väldigt osannolikt att nya ESG skulle vara så generella att det svenska systemet ryms inom dess ramar.

Hur ENQA som organisation kommer att agera är ännu väldigt osäkert. Vi vet att ENQA nu arbetar efter sina stadgar och att deras styrelse i juni ska besluta om HSV ska få vara kvar som medlemmar i organisationen. Enligt ENQAs stadgar måste man uppfylla ESG för att få vara medlemmar i organisationen. Om HSV ”underkänns” av ENQA kommer de att få en viss tid på sig att rätta till sina brister. Det är uppenbart från rapporten att HSV inte uppfyller ESG. Frågan är hur ENQA väljer att hantera detta eftersom problemen till stor del står utanför HSV:s kontroll. Om detta kan jag inte sia, men jag är övertygad om att ENQA har ett svårt beslut framför sig.

Annonser
Posted in: Okategoriserade