Lunds universitet 2066

Posted on 1 mars 2012

0


För några veckor sedan blev jag uppringt av en reporter på Lundagård som skulle skriva ett reportage om Lunds universitet 2066. Lite beroende på hur man räknar kommer Lunds universitets 400-årsjubileum att vara år 2066. Det var jättekul att få spåna fritt om universitetet om 50+ år. Man vet ju naturligtvis ingenting om hur det kommer att bli, men man kan ju gissa.

Lundagård plockade upp ett citat från vårt samtal:

Idag kan vi se att studentinflytandet ökar mer och mer vid universitetet. På 900-talet* när universiteten startades i Paris och Bologna så var det studenterna som styrde verksamheten och kanske är cirkeln sluten år 2066 och vi är tillbaka till hur det en gång startade.

*Ja,jag tog i lite väl mycket här. Universitetet i Bologna grundades år 1088, och Paris ännu lite senare.

Inskrivning i tyska nationen vid Universitetet i Bologna, 1400-talet

Jag är ingen förespråkare av att studenterna ska ta över styrningen av universiteten helt och hållet. Att studentinflytandet blir större är rätt och rimligt, men det handlar om en utveckling där studenter och lärare gemensamt tar ansvar för utbildningen. Att studenter ska vara medarbetare i kvalitetsarbetet slogs fast i Lunds universitets riktlinjer för studentinflytande år 2000, och det upprepades så ofta som möjligt av vår förre prorektor Eva Åkesson; nu även i Uppsala.

Det som gällde i Bologna på 1000-talet var en konsekvens av ett helt annat samhälle. Det kommer inte att kunna upprepas. Men sant är att studenternas inflytande över utbildningen och lärosätenas styrning och ledning växer. Inte bara i Sverige. Bolognaprocessen har skapat förutsättningar för mer studentinflytande i hela Europa. Ändå tror jag att studenternas makt över lärosätena inte har nått sin topp än.

Studenterna har ett mycket starkt maktmedel gentemot lärosätena. De kan rösta med fötterna. När utbildningen inte passar kan man gå till ett annat lärosäte. Idag när den mesta utbildningen är campusbaserad är det ett litet projekt att byta lärosäte. Men när allt mer utbildning blir på distans kommer det att bli mycket lättare att rösta med fötterna utan att använda fötterna.

Vad har universiteten för roll om utbildning blir fritt tillgänglig oavsett tid och plats? Kommer studenter att behöva fara till universitetet? Kommer det att finnas universitetscampus? Ja, det tror jag. Forskning ska bedrivas någonstans, och liksom i Bologna kommer studenterna att röra sig dit forskningen bedrivs. Att samla lärare och studenter på samma plats har ett värde som nog inte försvinner på 50 år. Universiteten har en framtid, ända till 2066.

Annonser