Ackreditering som politik

Posted on 16 februari 2012

0


I Italien har Mario Montis teknokratregering föreslagit en avreglering av högre utbildning i landet. Bland annat innebär det att all statlig ackreditering av utbildning försvinner. I framtiden ska det vara möjligt för vem som helst att starta utbildningar utan att behöva godkännas av en statlig instans. Utbildningsmarknaden blir släppt helt fri, studenterna tar sina pengar och betalar studieavgifter till den utbildningsanordnare som passar dem bäst. Därför blir det också protester när Italien går fram med reformen. Lärosäten, lärare och studenter protesterar. European Students’ Union likaså:

This idea should be abandoned as soon as possible as it may lead to a loss of quality of university programmes. […] We call upon the Italian government to carefully protect the legal validity of degrees […] This is not just a sector of the market as any other. This is about the future of people’s lives, about the future of a society.

Den italienska hållningen är ett ganska skarpt avsteg från idéerna bakom Bolognaprocessen. När de europeiska länderna 1999 satte igång var ett av de övergripande målen att Europa skulle samarbeta kring kvalitetssäkring och utveckla gemensamma metoder och kriterier för detta. Det gjorde man också 2005, när European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG) lanserades. Utbildningsministrarnas kommunikéer från den tiden slår också i princip fast att utbildning ska kvalitetssäkras och ackrediteras, och att staterna ska verka för att så sker. Kvalitetssäkring har blivit ett av processens mest framgångsrika mål. De svenska högskoleutvärderingarna och -ackrediteringarna är ofta diskuterade och kritiserade. Många vill dra dem åt än det ena, än det andra hållet. Men nästan aldrig vill någon avskaffa dem. Den svenska regeringslinjen är snarare att större vikt ska läggas på utvärderingarna än tidigare. Vi kan vara kritiska mot systemets konstruktion eller den förda politiken. Men i grunden ska vi nog vara glada att vi har politiker som engagerar sig i utbildningens kvalitet, snarare än att låta rena marknadskrafter styra.

Annonser
Posted in: Utbildning