Studentkårsdemokrati

Posted on 11 februari 2012

1


Sverige har otroligt framgångsrika studentkårer. Det är väldigt få ställen i världen där studenter är så väl integrerade och respekterade i ledningen av lärosätena. Studentkårerna är i regel respekterade både bland studenterna som representeras och hos de lärosäten som man representerar i. En förutsättning för att detta ska fungera är att både studenterna och lärosätena litar på att kårens demokrati fungerar. Både studenter och lärosäten måste tro på att de åsikter som kåren företräder är studenternas åsikter.

Ett väldigt bra exempel på hur detta kan fungera är läkarstudenterna på Lunds universitet som har genomdrivit ett vinterlov efter en medlemsomröstning. Från och med nästa år kommer det att vara en veckas uppehåll mellan hösttermin och vårtermin. Vårterminen startar och slutar en vecka senare än idag. Sommaruppehållet blir alltså en vecka kortare. Allt var ett studentinitiativ. Kåren arrangerade omröstningen, där det blev stor majoritet för vinterlov, och kåren genomdrev beslutet i fakultetsstyrelse och till rektorsbeslut. Ett toppexempel på hur studentkårsdemokrati som respekteras av lärosätesledningen kan arta sig.

Nu måste man ta konsekvenserna av majoritetens beslut. En vecka i januari blir man utan studiemedel. Januari månads studiemedelsutbetalning kommer att minskas med 1500 kronor för alla. Det kan bli svårt för den som har små ekonomiska marginaler. Därför har få andra genomfört jullov eller vinterlov fullt ut. (De tekniska högskolorna har det, och de blev också av med sina studiemedel.) Jag har alltid varit emot julloven eftersom de inte fungerar ihop med studiemedelssystemet.

Ändå tycker jag att medicinska fakulteten gör rätt. Studenterna har fått bestämma, studenterna får ta alla konsekvenser av majoritetens beslut, positiva och negativa. Studenterna har fått tillgång till lärosätenas ledning och måste ta det ansvar som det innebär. Det klarar studenterna. Det är därför vi är världsbäst på studentinflytande.

Annonser
Taggat: ,
Posted in: Utbildning